Palcem po mapie

Geografia to nauka niezmiernie pasjonująca. To Ziemia – nasza planeta i jej budowa, zmieniająca się na przestrzeni wieków i jej właściwości. To różnorakie aspekty społeczne i gospodarcze najrozmaitszych państw na naszym globie. To także podróże – małe i duże, często też placem po mapie. Jeżeli pasjonuje cię to wszystko, w tym widzisz także swoją przyszłość zawodową – studia geograficzne są właśnie dla ciebie.

Oczywiście, jak w wypadku każdych innych studiów, geografia wymaga pewnych predyspozycji. Są to studia z rzędu przyrodniczych, oczywistym jest więc fakt, iż musisz posiadać umysł bardziej ścisły niż humanistyczny, a oprócz samej geografii powinieneś charakteryzować się choć podstawową wiedzą z zakresu takich nauk, jak matematyka, fizyka i chemia. Taka wiedza jest niezbędna aby poznać jak najlepiej zasady funkcjonowania systemu przyroda-człowiek – i to ze wszystkimi jego częściami składowymi. Jeśli spełniasz te predyspozycje, geografia to jak najbardziej studia dla ciebie.

Jak wyglądają studia geograficzne? To naprawdę ogromny zastrzyk bogatej i wszechstronnej wiedzy. Podczas zajęć, realizowanych na tym kierunku bez wątpienia opanujesz astronomiczne podstawy geografii, matematykę i statystykę, fizykę i chemię Ziemi, a także ekonomię i socjologię. To jednak nie wszystko. Oprócz wyżej wymienionych, w trakcie studiów geograficznych zapoznasz się z jeszcze innymi, bardziej wyspecjalizowanymi zagadnieniami. Znajdziesz wśród nich geografię osadnictwa, geografię polityczną, geografię regionalną Polski i świata, hydrologię i oceanografię, meteorologię i klimatologię, kartografię i topografię, teledetekcję oraz gospodarkę przestrzenną. Te i inne zagadnienia bez wątpienia pomogą ci w określaniu relacji zachodzących między Ziemią a zjawiskami występującymi w atmosferze, hydrosferze i litosferze – za pomocą wiedzy z zakresu astronomii. Dzięki wiedzy z zakresu chemii i fizyki natomiast będziesz potrafił określić genezę zjawisk zachodzących w środowisku.

Jaką natomiast inną wiedzę nabędziesz dzięki studiom geograficznym? Bez wątpienia w wielu zakresach, takich jak rozumienie podstawowych procesów gospodarczych, społeczeństwo współczesne, prognozowanie pogody na podstawie danych meteorologicznych z sieci stacji lub własnych pomiarów, polityczne identyfikowanie regionów konfliktowych i skutków globalizacji oraz określanie wpływu zjawisk geologicznych na gospodarczą działalność człowieka.

Po studiach geograficznych bez problemu znajdziesz zatrudnienie w szkołach, na uniwersytetach, w branży turystycznej, ośrodkach badawczych czy też instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.

Natomiast żeby dostać się na geografię, musisz solidnie przyłożyć się do takich przedmiotów maturalnych, jak język polski, matematyka, język obcy, geografia, biologia, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Studia na kierunku geografii możesz realizować na wielu polskich uczelniach. Jakich? Tego ci nie powiem. To już musisz sprawdzić samodzielnie, najlepiej pod hasłem „geografia studia”.

www.trenujsukces.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here