STAŻ PRACY, OD KTÓREGO ZALEŻY WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO PRACOWNIKA

Jak wiadomo nieodłącznym elementem życia zawodowego każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jest urlop. Niezależnie od wymiaru czasu pracy przysługuje on każdemu etatowcowi, podejmującemu zatrudnienie w ramach wspomnianej umowy. Warto jednak podkreślić, iż nie każdemu pracownikowi przysługuje identyczny wymiar urlopu – kluczową rolę w tej kwestii pełni staż pracy do urlopu.
Liczba dni wolnych, z których może skorzystać pracownik w ciągu roku wynosi 20 dni dla pracowników, którzy dotychczas byli zatrudnieni krócej niż 10 lat oraz 26 dni dla pracowników, którzy dotychczas byli zatrudnieni co najmniej 10 lat. Należy pamiętać jednak, iż osoba, która w danym roku kalendarzowym podjęła nową pracę zdobywa prawo do urlopu proporcjonalnie z upływem każdego miesiąca pracy. Warto podkreślić, iż pod pojęciem „staż pracy do urlopu” nie należy rozumieć tylko aktywności zawodowej, ale również okres nauki. Wśród okresów nauki wliczanych do stażu pracy wyróżnić można naukę w następujących szkołach:
– zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej (3 lata doliczone do stażu pracy),
– średniej – szkole zawodowej (5 lat doliczone do stażu pracy),
– średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych równorzędnych szkół zawodowych (5 lat doliczone do stażu pracy),
– średniej szkole ogólnokształcącej (4 lata doliczone do stażu pracy),
– szkole policealnej (6 lat doliczone do stażu pracy),
– szkole wyższej (8 lat doliczone do stażu pracy).
Co ciekawe mimo tego, iż pracownik podejmował naukę w różnych typach szkół to nie należy sumować okresów nauki. Najlepiej obrazuje to następujący przykład: pracownik ukończył średnią szkołę zawodową oraz szkołę wyższą – w takim przypadku do stażu pracy doliczone zostaje 8 lat, a nie 13 lat stanowiące sumę lat doliczanych do stażu pracy z obu wspominanych poziomów edukacji. Jeśli pracownik jednocześnie podejmował naukę oraz pracę na etacie to również nie należy sumować wspomnianych elementów stażu pracy – w takim przypadku korzystniejsze jest wybranie stażu wynikającego z okresu nauki.
Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy za urlop wypoczynkowy pracownik otrzymuje wynagrodzenia takie samo, jakie by otrzymał, gdyby tego dnia pracował. Oprócz tego osoba, której przysługuje urlop nie może się go zrzec. Każdy pracownik musi pamiętać o tym, aby urlop przysługujący mu za rok ubiegły wykorzystać najpóźniej do końca wrześnie roku bieżącego.
Warto nadmienić, iż obecnie trwają pracę nad wymiarem urlopu wypoczynkowego. Najważniejsze zmiany, które miałyby w przyszłości zostać wprowadzone to zniesienie stażu pracy do urlopu. Zmiana miałaby polegać na tym, iż każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy przysługiwałoby 26 dni wolnych od pracy.Oprócz tego nowy Kodeks pracy zakładać ma, iż przysługujący urlop należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym, a nie tak, jak dotychczas. Takie rozwiązanie ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak należy pamiętać, iż obecnie to właśnie staż pracy do urlopu decyduje o tym, czy w ciągu roku będziemy mogli cieszyć się 20 czy też 26 dniami wolnymi od pracy.

www.batfinanse.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPalcem po mapie
Następny artykułKtórą umowę wybrać

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here