Działalność gospodarcza jednoosobowa

Założenie pierwszego biznesu to bardzo przedsiębiorczy krok, który może okazać się strzałem w dziesiątkę. Obecnie z roku na rok powstaje coraz więcej zakładów, które zatrudniają z początku dziesiątki, potem setki pracowników. Jest to niezwykle korzystna sytuacja dla koniunktury gospodarczej oraz budżetu, który co miesiąc jest zasilany dodatkowymi środkami. Nie bez znaczenia pozostaje również tworzenie nowych miejsc pracy, których z roku na rok ubywa. Dlatego każda osoba, która ma dobry pomysł na pierwszy biznes, powinna zebrać się na odwagę i jak najszybciej zarejestrować swoją działalność. Dzięki temu będzie mogła osiągać szybkie zyski, których próżno byłoby szukać w trakcie pracy etatowej.

Własna firma to jednak pewne obciążenia, z którymi trzeba się liczyć. Istnieją koszty stałe oraz incydentalne. Te pierwsze występują każdego miesiąca. Należą do nich składki na ubezpieczenie społeczne oraz składka zdrowotna. Osoba osiągająca dochód zobowiązana jest również do odprowadzania podatków, w tym często podatku obrotowego VAT. Natomiast koszty o charakterze incydentalnym występują wtedy, gdy niezbędne jest zainwestowanie pokaźnej sumy pieniędzy w nowy sprzęt lub programy komputerowe. Oczywiście istnieją również inne kategorie tych wydatków, jednak celowość ich poniesienia jest już uzależniona od specyfiki danej branży. W każdej jednak sytuacji wydatki należy planować z głową, bowiem w innym wypadku bardzo łatwo jest popaść w spiralę zadłużenia.

Istnieją różne formy, dzięki którym można zaistnieć w biznesie. Bardzo popularne są w ostatnich latach spółki kapitałowe, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorca rejestruje wtedy odrębny byt, który jest podmiotem praw i obowiązków. Natomiast co do zasady sam właściciel firmy nie jest odpowiedzialny za długi. Istnieje także możliwość założenia spółki akcyjnej, która pozwala na łatwe pozyskiwanie kapitału. Zaleca się jednak, aby dobrze przemyśleć decyzję o założeniu takiego bytu prawnego. Koszty takiego przedsięwzięcia są znaczne, zważywszy na fakt, że niezbędne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych księgowych oraz prawników. Zdecydowanie bardziej na początek opłaca się skorzystanie z bardziej przystępnych form, które umożliwiają prowadzenie własnego biznesu bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków.

Działalność gospodarcza jednoosobowa jest najczęściej wybieraną formą, która przynosi znaczne profity. Zaznacza się jednak, że nie jest to odrębny byt. Oznacza to, że przedsiębiorca rejestrujący firmę musi liczyć się z tym, że odpowiada za długi związane z działalnością gospodarczą bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Nie jest w tym przypadku tworzony żaden kapitał, z którego swoje należności mogą ściągać wierzyciele. Na ogół jednak prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest tak intuicyjne, że poradzi sobie z tym każda osoba legitymująca się średnim wykształceniem lub nawet niższym. Warto jednak pamiętać, że już od pierwszego dnia prowadzenia działalności niezbędne jest dopełnianie licznych obowiązków, których zaniechanie może grozić sankcjami natury administracyjnoprawnej.

W ramach takiej formy prowadzenia biznesu możliwe jest wykonywanie wszelkich czynności we własnym imieniu. Oznacza to, że stroną wszelkich umów jest bezpośrednio przedsiębiorca. To na nim spoczywa obowiązek skrupulatnego wypełniania wszelkich postanowień kontraktu. Ważne jest, że procedura rejestracji takiej firmy jest stosunkowo prosta. Wystarczy wypełnić wniosek do CEIDG, aby już po chwili stać się prawdziwym przedsiębiorcą. Należy jednak dokładnie zważać na to, jakie postanowienia się wybiera – każde z nich ma znaczenie. Tym samym dobrze jest wcześniej zaznajomić się z obecnymi w Polsce formami opodatkowania oraz innymi sprawami, których wypełnianie jest niezbędne w codziennej pracy nowo powstałej firmy.

Siedziba przedsiębiorstwa może być co do zasady zlokalizowana praktycznie wszędzie. Z powodzeniem może to być pokój w wynajmowanym mieszkaniu. W takiej jednak sytuacji niezbędne jest uzyskanie pełnego tytułu do pomieszczenia. Tym samym zgoda najemcy na prowadzenie w jego mieszkaniu działalności gospodarczej wydaje się być nieodzowna. W sytuacji, gdy w biznesie wykorzystujemy mieszkanie rodziców, możemy uzyskać niezbędny tytuł poprzez spisanie umowy użyczenia. Natomiast przedsiębiorcy, którzy posiadają na własność dom, mieszkanie lub inny budynek, obowiązani są przedstawić akt własności w trakcie kontroli.

Nad prawidłowym wykonywaniem przez nas działalności gospodarczej czuwają liczne organy państwowe. W każdym wypadku możemy zostać skontrolowani przez pracowników właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Wtedy niezbędne jest okazanie książki kontroli, w której audytor dokonuje wpisu. Co ważne, taka ewidencja może być z powodzeniem prowadzona także w formie elektronicznej. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że niektórych wpisów musimy dokonywać samodzielnie. Istnieje jednak w tym zakresie ścisła instrukcja, której ścisłe wykorzystanie nie może powodować dla nas negatywnych konsekwencji prawnych. Sprawia to, że obywatele nabierają coraz większego przekonania, że organy administracji publicznej kierują się zaufaniem do przedsiębiorców i wspierają ich w prowadzeniu własnych firm.

Dla początkującego przedsiębiorcy niezwykle istotne jest, aby zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako płatnik podatku od obrotów – VAT. Kwestia ta wydaje się być kluczowa z powodu możliwości stosowania wielu odliczeń, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków. Właściciele firm ponoszących duże koszty z pewnością docenią możliwość obniżenia podstawy swojego opodatkowania. Należy jednak liczyć się z tym, że księgowość z VAT może okazać się dla nas zbyt skomplikowana. Dlatego wiele osób, które obawiają się tego, decydują się na pozostawanie poza tą sferą. W takiej sytuacji możliwe jest korzystanie z zwolnienia ze względu na bagatelny obrót. Wysokość tego miernika zmienia się praktycznie każdego roku i obecnie wynosi dwieście tysięcy złotych.

www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here