Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Sytuacja na rynku pracy dla ludzi młodych nie jest zbyt korzystna, zważywszy na fakt, że istnieje nadprodukcja absolwentów niektórych kierunków na uczelniach wyższych. Sprawia to, że niezwykle ciężko jest odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Na szczęście jednak istnieją kierunki studiów, które gwarantują uzyskanie wymarzonej pracy zaraz po obronie dyplomu. Z kolei w przypadku, gdy wybierzemy kierunek popularny, musimy liczyć się z koniecznością przekwalifikowania. Pewną alternatywą dla takiego stanu rzeczy wydaje się jednak możliwość założenia własnego przedsiębiorstwa. Z takiej drogi kariery ochoczo korzysta wielu ludzi młodych, którzy zaraz po ukończeniu studiów chcą zarabiać znaczną ilość pieniędzy.

W sieci można znaleźć wiele poradników, z których jednoznacznie wynika, jak przebiega zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie – w jakiej branży zamierzamy działać? Stworzenie profesjonalnego biznesplanu wydaje się być w tym zakresie nieodzowne. Ponadto warto pamiętać, że na etapie rejestracji działalności niezbędne będzie wskazanie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest to specjalny rejestr, który uwzględnia specyfikę wielu zawodów. Na szczęście katalog jest na tyle rozbudowany, że nikt nie powinien mieć problemów z określeniem, w jakim sektorze produktów bądź usług będzie działać. Ponadto w wielu przypadkach możliwe jest użycie kodów uniwersalnych, które obejmują w zasadzie każdy rodzaj działalności gospodarczej.

Gdy mamy już wstępny zarys i kosztorys przedsiębiorstwa, powinniśmy określić, jakie mamy źródła finansowania. Oczywiście sporo młodych ludzi posiada oszczędności, które mogą zostać wydatkowane na ten cel. W innej sytuacji można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Pracy, która co do zasady jest przyznawana każdemu wnioskodawcy. Należy jednak spełnić szereg wymogów formalnych, takich jak pozostawanie na bezrobociu przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wtedy wystarczające jest złożenie wniosku i zapewnienie urzędu, że firma będzie funkcjonować co najmniej przez rok. Kwota dotacji jest pokaźna, dlatego niezbędne jest posługiwanie się rachunkami za wszystkie zakupione dobra. Po upływie rocznej karencji urząd pracy wykreśla nas z listy, co sprawia, że zakupione urządzenia przechodzą na naszą własność. Jeżeli nie potrzebujemy środków na rozpoczęcie działalności, możemy przejść bezpośrednio do jej rejestracji.

Dokonuje się tego na specjalnym formularzu do CEIDG. Jest to baza, w której widnieją wszyscy przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku wyboru spółki jako formy prowadzenia własnej firmy niezbędne jest uzyskanie wpisu do KRS. Na ogół jedna wpis do CEIDG ma charakter konstytutywny, co oznacza, że zaraz po jego uzyskaniu możemy z powodzeniem nazwać się przedsiębiorcami. Wniosek może zostać złożony na piśmie lub za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci. W przypadku ręcznego wypełnienia pisma należy je złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy na terenie całego kraju. Po sprawdzeniu wymagań formalnych pracownik urzędu wysyła wniosek do odpowiednich służb. Tam zostanie nam nadany numer NIP oraz REGON. Należy nimi posługiwać się w obrocie, ponieważ jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie skutkują odpowiedzialnością administracyjnoprawną.

Przy wypełnianiu wskazanego wyżej wniosku należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim niezbędne jest określenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że musimy mieć tytuł do użytkowania takiego miejsca. Dlatego w sytuacji, gdy nie jesteśmy właścicielami budynku, niezbędne jest uzyskanie zgody wynajmującego lub użyczającego. W tym celu dobrze jest zawrzeć stosowną umowę. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ pracownicy urzędu skarbowego skrupulatnie sprawdzają, czy prowadzenie działalności odbywa się zgodnie z prawem. Dlatego już przy pierwszej kontroli możemy spodziewać się pytania o umowę najmu lub użyczenia lokalu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w których posiadamy prawo własności do budynku lub mieszkania.

Dosyć skomplikowaną jak na początek kwestią wydaje się również wybór formy opodatkowania. Standardowo formularz przyjmuje ogólne zasady podatkowe. Oznaczają one, że co miesiąc lub kwartał zobowiązani jesteśmy do odprowadzania zaliczek do fiskusa w wysokości 18% osiągniętych dochodów. Możliwe jest jednak znaczące uszczuplenie należności poprzez zastosowanie kosztów uzyskania przychodu. Jest to szczególnie istotne dla początkujących przedsiębiorców, którzy mogą z powodzeniem rozliczyć zakup potrzebnych im urządzeń oraz materiałów niezbędnych do produkcji danych towarów. Istnieje także możliwość amortyzowania znacznych wydatków, takich jak samochód czy nowe pomieszczenie biurowe. W takiej sytuacji warto już jednak posłużyć się wiedzą i doświadczeniem życiowym profesjonalnego księgowego.

Istnieją także inne formy opodatkowania, z których ochoczo korzystają młodzi przedsiębiorcy. Możliwy jest wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodu, lecz płaci bezpośrednio na rachunek fiskusa zryczałtowaną stawkę podatku. Trzeba przyznać, że taka forma jest najbardziej korzystna dla ludzi, którzy zajmują się handlem detalicznym lub udostępniają miejsce reklamowe w sieci. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość wyboru podatku liniowego, który jest bardzo korzystny dla przedsiębiorców generujących bardzo wysoki obrót. Natomiast w przypadku prowadzenia drobnej działalności można wybrać kartę podatkową, gdzie wysokość należności na rzecz państwa określa naczelnik urzędu skarbowego.

W trakcie prowadzenia działalności można z powodzeniem ingerować w treść wpisu w CEIDG. Należy jednak liczyć się z koniecznością każdorazowej wysyłki wniosku do właściwego urzędu gminy. Na ogół jednak nie napotyka to większych trudności, co oznacza, że w każdej chwili można zgłosić prokurenta firmy. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest zmiana formy opodatkowania, która może zostać dokonana do 20 stycznia danego roku.

www.eduranking.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here