Ustawa o kredycie konsumenckim

Na czym polega kredyt konsumencki? Zawsze jest to umowa zawarta między dwoma podmiotami, z których jedna jest kredytobiorcą, a druga – niekoniecznie, choć najczęściej bank – kredytodawcą. Oprócz banków kredytodawcami mogą być inne uprawnione instytucje finansowe, ale także np. przedsiębiorcy. Zasady i normy udzielania kredytu konsumenckiego są objęte w Polsce specjalną ustawą z 2011 roku. Według jej zapisów, o kredycie konsumenckim możemy mówić wówczas, gdy pożyczka nie jest zaciągana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co więcej, regulacją nie są tu objęte kredyty mieszkaniowe, których zabezpieczenie stanowi hipoteka oraz kredyty darmowe, znane jako „0%”. Za to pod zapisy ustawy podpadają wszelkie czynności zakupowe dokonywane na raty bądź takie, gdzie odroczony jest termin płatności. W ustawie kredyt konsumencki został ograniczony kwotowo. Według niej możemy mówić o takim kredycie w sytuacji, gdy suma pożyczki nie przekracza 255550 złotych, bądź równowartości tej kwoty wyrażonej w walucie obcej.

www.rta.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here