świadectwo pracy

Wystawienie świadectwa pracy pracownikowi jest obowiązkiem, który należy do przedsiębiorcy. W przypadku, kiedy tego nie wykona, jako pracownik możemy zawiadomić Sąd Pracy, a nawet walczyć o odszkodowanie. Ile wynosi takie odszkodowanie? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/swiadectwo-pracy-sad/ 

Świadectwo pracy sąd i odszkodowanie

W momencie kiedy świadectwo pracy nie zostanie wydane, pracodawca może zostać ukarany. Państwowa Inspekcja Pracy za taki czym może obciążyć przedsiębiorcę grzywną w wysokości do 30 tys. zł. Jednak to nie wszystko. Pracownik ma również prawo do złożenia do sądu pracy pozwu o zobowiązanie pracodawcy do wystawienie świadectwa pracy.

Świadectwo pracy po wyroku sądowym

Pracodawca ma możliwość nie pójść na decyzję sądu i w dalszym ciągu nie wystawić pracownikowi świadectwa pracy. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić o ustalanie uprawienie do otrzymania wcześniej wspomnianego dokumentu.  

Może też wystąpić do sądu, kiedy pracodawca:

  • nie wydał w terminie świadectwa, bo firma już nie istnieje,
  • nie jest możliwe wytoczenie przeciwko firmie powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy, ponieważ:
    • firma nie ma osób umocowanych do reprezentacji,
    • pracodawca został zlikwidowany lub jest w stanie likwidacji,
    • firma zaprzestała prowadzenia działalności,
    • egzekucja orzeczenia o zobowiązaniu wydania świadectwa pracy okazała się nieskuteczna.

Wydane orzeczenie wówczas zastępuje świadectwo pracy pracownika.

W jego treści znajdują się informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, wymiarze czasu pracy, zajmowanym stanowisku czy trybie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Orzeczenie sądu pracy, które zastępuje świadectwo pracy, trafia do akt osobowych pracownika.

Odszkodowanie za niewydane świadectwa

Pracodawca nie może wydać pracownikowi świadectwa w przypadku kiedy w dokumencie znajdą się błędy. Pracownik ma możliwość wniesienia do sądu pozwu o naprawienie szkody, którą wyrządziło mu takie zachowanie pracodawcy.

Sąd może także zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy. Wysokość odszkodowania to także równowartość wynagrodzenia pracownika za 6 tygodni pracy.

Zobacz też: http://www.dwakolory.pl/swiadectwo-pracy-terminy-i-zasady/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here