Oświadczenie woli u notariusza

Oświadczeniem woli zgodnie z definicją znajdującą się w artykule 60 Kodeksu cywilnego jest każde działanie będące przejawem woli ludzkiej mające na celu wywołanie skutku prawnego, którym może powstanie, ustanie lub zmiana stosunku prawnego, czyli zależności między podmiotami prawa. Oświadczenie woli nie musi być przedstawione na piśmie, ale notariusz może być pomocny przy sporządzaniu oświadczenia

Wady oświadczenia woli

Każde oświadczenie woli musi być złożone swobodnie i bez żadnego środka przymusu. Oświadczenie złożone pod przymusem fizycznym nie ma ważności w sensie prawnym. Zastosowanie przymusu psychicznego sprawia, że oświadczenie ma poważną wadę i w przyszłości może skutkować uchyleniem oświadczenia woli oraz od skutków prawnych oświadczenia
Oczywistymi warunkami poprawnego oświadczenia woli jest złożenie go przez osobę w pełni świadomości psychicznej oraz nie będącej pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Złożenie oświadczenia bez świadomości skutków prawnych staje się nieważne.

Cechy zrozumiałego oświadczenia woli

Forma i intencja składającego oświadczenie woli musi być zrozumiała, więc dokument musi być tak sformułowany, aby możliwe było odczytanie woli oświadczającego oraz interpretacja musi być łatwa i jednoznaczna.

Wyróżnia się dwa rodzaje oświadczeń:

*wyraźne oświadczenie woli, czyli takie które można uznać za całkowicie zrozumiałe, może być ono złożone pisemnie lub ustnie
*dozrozumiałe oświadczenie woli, czyli każde oświadczenie, które nie spełnia warunków wyżej wspomnianego wyraźnego oświadczenia woli, jest prawomocne tylko wtedy, gdy możliwe jest odczytanie intencji z kontekstu

Oświadczenie woli dla pozoru

Orzeczenie woli, aby stało się prawomocne musi być złożone w poprawny sposób oraz z zachowaniem powagi sytuacji. Oświadczeniu musi towarzyszyć prawdziwa i rzetelna wola wykonania wszelkich czynności wspomnianych w oświadczeniu oraz wywołanie określonego skutku prawnego. Każde oświadczenie woli budzące wątpliwości co do swojej prawdziwości ze względu na okoliczności złożenia oświadczenia lub sposobu złożenia oświadczenia będzie uznawane za wadliwe, a więc nie pedzie powodować skutków prawnych.

Wszelkie oświadczenia woli należy przedstawiać z powagą i należytym zachowaniem.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here