Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym przeznaczone są dla firm i umożliwiają zadłużenie się w ramach limitu ustalonego i potwierdzonego w umowie podpisanej z bankiem. Podstawowym warunkiem zaciągnięcia tego zobowiązania jest posiadanie rachunku przez okres minimum trzech miesięcy. Jeśli jednak klient właśnie przeniósł się do nowego banku, w którym chce otrzymać kredyt na rachunku bieżącym, musi przedstawić historię konta z poprzedniego banku. Limit opisywanego kredytu zależy od kilku czynników, do których zalicza się m.in. wysokość obrotów na koncie, zdolność kredytowa, rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych, a także rodzaj i wartość form zabezpieczeń kredytu. Maksymalny okres spłaty kredytu to 12 miesięcy, jednak rzetelni klienci mogą ubiegać się o wznowienie. Odsetki w przypadku opisywanego zobowiązania naliczane są co miesiąc od faktycznego zadłużenia i potrącane z konta. Odsetki ustalane są w oparciu o zmienną stopę procentową, którą określa się zwykle w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę banku.

www.karierait.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here