Kilka słów o ekonomii

Co to ekonomia?
Ekonomia jest nauką społeczną skupioną wokół gospodarki. Przy wykorzystaniu matematyki analizuje procesy gospodarcze – produkcję, dystrybucję, konsumpcję dóbr i usług. Jest to nauka o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów. Tłumaczy sposoby wykorzystania zasobów przez jednostki i społeczeństwo.
Podstawowe zagadnienia ekonomii
Ekonomia zajmuje się problemami takimi jak rzadkość dóbr, nieograniczoność potrzeb ludzkich, analiza rynku. Nauka ta koncentruje się głównie na zagadnieniach obejmujących relacje między kupującymi i sprzedającymi. Ekonomia zbiera dane, formułuje hipotezy i poprzez ich dokładne sprawdzanie poznaje działanie gospodarki. Jest ważną nauką, ponieważ pozwala przewidzieć procesy gospodarcze.
Podstawowy podział ekonomii
Ekonomię można podzielić na mikroekonomię i makroekonomię. Pierwsza z nich – mikroekonomia koncentruje się na gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Przedmiotem jej zainteresowań jest badanie decyzji podejmowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w warunkach rzadkości dóbr oraz interakcji między zachowaniami na poszczególnych rynkach. Mikroekonomia zajmuje się analizą produkcji i wymiany (kupno i sprzedaż) dóbr.
Druga z wymienionych rodzajów ekonomii – makroekonomia bada gospodarkę w ujęciu całościowym. W zasięgu jej zainteresowań znajduje się więc dochód narodowy i zasady jego podziału, pojęcia takie jak inflacja, bezrobocie, inwestycje, polityka gospodarcza państwa, wielkość konsumpcji i inwestycji, globalny popyt i podaż, dochody i wydatki budżetu państwa.

www.nagrodobiorcy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here