Sytuacja w północnej Afryce i pokój na świecie

Sytuacja pokojowa na świecie zmienia się obecnie jak w kalejdoskopie. Najbardziej drażliwymi rejonami są w tej chwili kraje północnej Afryki. Państwa te do momentu kiedy były rządzone przez umiarkowanie życzliwych wobec Europy dyktatorów, nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem organizacji broniących praw człowieka i społeczności międzynarodowej. Sytuacja zmieniła się w momencie kiedy do głos zaczęły dochodzić niższe warstwy społeczne żądając demokratycznych zmian. Dopiero wizja przejęcia w najbliższym sąsiedztwie władzy przez islamistów oraz związana z tym zwiększona imigracja skłoniła rządy europejskie do podjęcia działań. Nie zmienia to faktu, że afrykańskie rewolucje w dłuższej perspektywie doprowadzą do zwiększenia napięć w Europie także na tle religijnym i wymuszą na Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych otwarcie swoich granic oraz zmianę polityki imigracyjnej. Jednak zanim do tego dojdzie same społeczeństwa europejskie musiałyby uznać muzułmanów za partnerów do rozmowy, a póki co nie chcą tego zrobić nawet ich przywódcy.

http://www.openid.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here