Kierunek budownictwo

Osoby wybierające się na studia, mają przede wszystkim możliwość doskonalenia lub nabycia umiejętności związanych z architektura, z budownictwem, z historią budownictwa. Mamy do wyboru przynajmniej trzy specjalizacje: technologię oraz zarządzanie budownictwem, po drugie konstrukcję budowlaną i inżynierską, a po trzecie architekturę w budownictwie. Wszystkie studia odbywają się w trybie dziennym, i zaocznym. Poza tym można uzyskać stopień inżynierski lub magisterski. Uczelnie dają możliwość wyboru toku studiów zarówno absolwentom szkół średnich, jak również osobom pracującym, którzy chcieliby podszkolić się w tej branży, i uzyskać np. wyższy szczebel w swojej karierze zawodowej. Kierunek budownictwo jest uważany za najbardziej rozwojowy. Dynamiczny rozwój budownictwa, tworzenie nowych technologii i projektów budowlanych sprawia, że każda osoba wyszkolona może się sprawdzić w branży. Po studiach zazwyczaj zajmujemy wyższe stanowiska kierownicze, lub pracujemy w biurach architektonicznych. Niestety zdarza się również i tak ze jesteśmy zmuszeni do pracy fizycznej. W zależności od tego w jakim mieście mieszkamy, czy rozwija się prężenie, i czy powstają nowe możliwości zatrudnienia, możemy się realizować, lub nie. Nie zawsze mamy na to wpływ.

http://www.plansys.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here