Czym jest genom?

Kwas deoksyrybonukleinowy, zwany w skrócie DNA, jest podstawową jednostką życia. Znajduje się w większości komórek budujących ciało wszystkich organizmów żywych. Co to jest genom? Można powiedzieć, że genom to całość DNA, który zawarty jest w jednym haploidalnym zespole chromosomów. Ludzki genom zawiera ogromną ilość, bo aż kilkadziesiąt tysięcy genów. Na całym świecie trwają intensywne badania nad genomem człowieka i innych organizmów, które pozwalają na zrozumienie przyczyn i skuteczne leczenie wielu chorób.
Dokładna odpowiedź na pytanie co to jest genom jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Genom to całość kwasów nukleinowych danego organizmu, zawierającego jego informację genetyczną. Wielkość jego można określić jako całkowitą liczbę par nukleotydów, które wchodzą w skład cząsteczek DNA tworzących genom. Genom organizmów eukariotycznych podzielony jest na części, które tworzą struktury zwane chromosomami. Ilość chromosomów w komórce jest charakterystyczna i stała dla danego organizmu. Ilość i morfologia chromosomów stanowi kariotyp danego organizmu. Kwasy nukleinowe są ściśle upakowane, dzięki połączeniu z białkami histonowymi. W większości komórek ludzkich genom jest diploidalny, czyli znajduje się w dwóch kopiach. Proste organizmy mogą mieć genom haploidalny, czyli pojedynczy. Wirusy mają genomy zawierające zbyt mało informacji, aby funkcjonować samodzielnie, dlatego wykorzystują materiał genetyczny gospodarza. Genom komórki bakteryjnej stanowi zwykle kolista cząsteczka DNA.

www.bycmama.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here